نحوه جذب خیرین موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

نحوه جذب خیرین موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

با توجه به محدودیت منابع مستمر مالی در موسسه،هزینه های مورد نیاز جهت کمک و همیاری مددجویان نیازمند،توسط هیئت امنا و هیئت مدیره و همچنین کادر پزشکی نیکوکار و خیرین عزیز عضو این موسسه تامین می شود تمامی کمک های خیرین به این موسسه بصورت بلا عوض در اختیار نیازمندان و مدد جویان محروم جامعه که از تامین مخارج درمان بیماری خود و خانواده شان عاجز و ناتوان مانده اند قرار میکیرد

کمک های شما همراهان عزیز می تواند شامل پرداخت وجوههات نقدی،ارائه خدمات پزشکی،پیراپزشکی،دارویی و تامین تجهیزات پزشکی و همچنین کفالت مالی خانواده های نیازمند و … باشد

نظر دهيد