نحوه ارائه خدمت موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

نحوه ارائه خدمت موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

۱-مددجویان توسط افراد مورد اطمینان موسسه معرفی شده و پس از پذیرش و تشکیل پرونده،خدمات ارائه می گردد و برای آن دسته از بیماران نیازمندی که مراجه حضوری دارند تعدادی از همکاران موسسه به نشانی فرد مراجعه و ضمن حفظ کرامات انسانی میزان نیازمندی را ثبت و منعکس می نمایند.

۲-بررسی و پیگیری خدمات دریافتی و نیازهای بعدی درمانی با بازدیدحضوری و ارتباط تلفنی

۳-ارائه خدمات مشاوره ایی و مددکاری

۴-همکاری کلیه بخشهای فعال در موسسه بابت خدمات شایسته تر

نظر دهيد