داروخانه های عضو موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

داروخانه های عضو موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

 

داروخانه های عضو موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

 

داروخانه

مدیریت داروخانه

تلفن

آدرس

داروخانه مرجان

دکتر شب زنده دار

۴۴۴۰۰۳۷

خ بابا افضل روبروی بازار

” دکتر کفیل

دکتر مرضیه کفیل

۵۵۷۹۰۰

خ شهید بهشتی روبروی جمال آباد

“دکتر خیمه کبود

دکتر احسان خیمه کبود

۴۴۴۷۷۴۲

خ کارگر

” دکتر زمانی

دکتر مرتضی زمانی

۵۵۱۴۵۶۹

خ ۲۲بهمن کلینیک بو علی

” دکتر یوسفی

دکتر عباس یوسفی

۴۴۵۱۱۹۷

خ بابا افضل جنب اورژانس

” دکتر خسرو نژاد

دکتر محمد رضا خسرو نژاد

۴۴۶۷۰۰۳

خ شهید بهشتی جنب بانک سینا

” قانون

دکتر محمد اکبری

۴۴۶۰۹۶۷

خ شهید بهشتی بالاتر از سپاه

” کوثر

دکتر غلامرضا قاسمیه

۴۴۵۹۱۶۳

خ آیت اله کاشانی

” دکتر طالبیان

دکتر محمد طالبیان

۴۴۴۴۲۲۱

خ بابا افضل

” حکیم

دکتر محمد علی لامع

۵۳۱۹۵۳۰

میدان معلم

” دکتر مشرقی

دکتر حمید رضا مشرقی

۴۴۴۸۳۴۷

خ طالقانی

” دکتر رضوی

دکتر سید حمید رضوی

۴۴۴۴۵۵۴

خ اباذر

” دکتر الماسی

دکتر حسین الماسی

۴۲۳۲۶۷۲

خ امام خمینی (ره)

” ولیعصر

دکتر حسین پور بابایی

۵۵۵۵۱۰۰

بلوار شهید مطهری

” کیمیا

دمتر مریم بداغی

۵۵۷۴۹۶۶

میدان شورا

” افضل

دکتر غلامرضا آریایی

۴۴۴۲۸۰۵

میدان سنگ

” ابن سینا

دکتر علی محمد اصفهانیان

۴۲۲۹۰۳۸

خ ملا حبیب اله شریف

 

نظر دهيد