لیست اعضای پزشکان متخصص و فوق تخصص موسسه | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

لیست اعضای پزشکان متخصص و فوق تخصص موسسه

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص عضو موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

نام ونام خانوادگی

تخصص

تلفن

آدرس

دکتر سید علی مسعود

مغز و اعصاب

۴۴۵۳۳۶۶

مرکز تخصصی بقیه ا…(عج)

” علیرضا شریف

عفونی

۴۴۵۹۶۱۰

” اسماعیل عبد ارحیم کاشی

جراحی عمومی

۴۴۵۸۹۷۱

” حمید رضا دشتی

قلب و عروق

۴۴۴۸۸۳۳

” حسن افضلی

عفونی

۴۴۵۰۴۴۱

خ شهید بهشتی جنب داروخانه طبسی

” علی عباسی

قلب وعروق

۵۳۴۲۰۲۰

” بتول زمانی

روماتولوژی

-

” سید محمود سیدی

قلب و عروق

۴۴۶۲۵۳۵

” احمد یگانه مقدم

گوش و حلق و بینی

۴۴۵۱۶۱۷

” مهدی شاعری

چشم

۴۴۴۴۴۱۰

” سید محمدباستان

کلیه و مجاری ادراری

۴۴۵۶۱۹۶

” مسلم عاشوری

عمومی

۴۴۶۳۰۲۰

خ مدرس نرسیده به سه راهی مدرس

” سید عباس مظفری

کلیه و مجاری ادراری

۴۴۴۳۱۳۰

مجتمع پزشکان امیر کبیر

” محمد رضا شریف

کودکان

۴۴۵۴۶۲۰

” اعظم محمد زاده

داخلی و غدد

۴۴۵۵۴۶۰

” سید علیرضا عبادی

” حسن رجبی مقدم

قلب وعروق

۴۴۶۲۲۰۰

” زهرا سلیمانی

عفونی و داخلی

۴۴۵۵۳۳۵

” محسن ابوالقاسمی

عمومی

 

مجتمع درمانی شفاء

” مریم قدیری

۴۴۴۲۷۲۳

درمانگاه قائم

” مهدی فریدونی

طب فیزیکی و توانبخشی

۴۴۶۸۰۶۰

ابتای خ شهید رجایی جنب تهران طب

” مصطفی سروی زاده

انکولوژی

-

خ بابا افضل جنب داروخانه محمودی

” حسین شریفی

داخلی

۴۴۴۷۰۷۴

” مهدی صفاری

گوش و حلق وبینی

۴۴۵۱۱۵۵

ساختمان پزشکان سینا

” عباس ارج

گوارش و کبد

۴۴۴۲۰۶۰

” حسین محمودی

اورلوژی

۴۴۶۵۰۵۲

“امیر سلیمانی

گوش وحلق وبینی

۴۴۴۵۲۳۸

خ بابا افضل روبروی بازار

” مهرزادمستوری

عمومی

۴۴۶۱۱۰۰

” ابراهیم کوچکی

مغز و اعصاب

۴۴۶۵۲۵۶

ساختمان پزشکان مرکزی

” مجید مازوچی

قلب وعروق

۴۴۵۷۳۲۰

” سید محسن رضوی زاده

گوارش و کبد

-

” نسرین عرفان

جراحی عمومی

۴۴۴۸۵۶۵

روبروی بیمارستان نقوی

” محمد رضا لطفی نیا

اورتوپد

۴۴۵۷۱۶۰

خ شهید رجایی جنب داروخانه باغبان

” سید محمد علیزاده

چشم

۴۴۶۸۷۱۰

خ شهید بهشتی مجتمع نگاه

” نرگس سادات رضوی

قلب و عروق

۴۴۶۴۹۱۷

میدان امام حسین ساختمان میلاد

“جواد ابوالحسنی

مغز و اعصاب

” سید مسعود جهانمیر

داخلی

۴۴۶۴۹۴۹

” ناصر صادق زاده

گوش و حلق وبینی

۴۴۴۳۶۳۹

میدان کمال الملک ساختمان پزشکان کمال الملک

” رضا دانشور

مغز و اعصاب

-

” احمد طالبیان

کودکان

۴۴۶۸۶۱۱

” مجید صادق زاده

اورتوپد

۴۴۵۸۹۰۰

” اسماعیل علیخانی

عمومی

۴۴۵۸۵۸۸

” حسین علی مهمان نواز

دندانپزشک

۴۴۵۵۰۴۱

خ شهید بهشتی روبروی سپاه

” حسین غنی

جراحی عمومی و پلاستیک

-

ساختمان پزشکاه امیر کبیر

” بابک حق پناه

اورتوپد

۴۴۶۸۰۶۰

خ شهید رجایی جنب تهران طب

” سید فخر الدین صدر

داخلی

۴۴۴۱۵۰۰

میدان کمال الملک جنب آزمایشگاه پاستور

” احمد صفری

کودکان

۴۴۷۱۱۳۰

میدان کمال الملک ساختمان شیرین

” محمد علی صبا

ریه

-

ساختمان مولی الموحدین

” عزیزاله اعتصام

عمومی

۴۴۶۷۷۴۴

خ بابا افضل جنب مغازه شفق

” سید حسین زاهد

کودکان

۴۴۴۱۲۲۱

خ اباذر روبروی کلانتری سابق

” رحمت اله فنایی

عمومی

۵۳۴۲۲۳۵

میدان شورا

” محمود خانبانپور

عفونی

۴۴۶۸۵۱۲

خ بابا افضل جنب داروخانه فارابی

 

نظر دهيد