وظایف موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

وظایف موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

۱- برنامه ریزی و تنظیم برنامه های سالانه،میان مدت و ترسیم افق بلند مدت برای توسعه با توجه به موانع و مشکلات موجود.

۲- توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت داوطلبانه و خیر خواهانه در میان پزشکان و سایر گروههای پزشکی و پیراپزشکی.

۳- کوشش در جهت تمهید زمینه های مناسب و تدوین برنامه های ویژه جهت استفاده و بهره گیری موثر از توان مراکز درمانی پزشکان و افراد خیر و توجیه آنان به منظور جلب همکاری و مساعدت ایشان از طریق برگزاری نشست های مشترک.

۴- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های موسسه به منظور بهبود کیفیت خدمات.

۵- تنظیم دستور العمل ها،بخشنامه ها و مقررات جاری موسسه حسب نیازهای موجود.

۶- گسترش فضای اعتماد و تعامل میان موسسه خیریه امدادگران عاشورا و سایر موسسات غیر دولتی خیریه ای جهت استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های موجود آنان برای معرفی نیازمندان و ارائه تسهیلات به آنان.

نظر دهيد