عملکرد موسسه | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

عملکرد موسسه

عملکرد موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

بسمه تعالی عملکرد موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان از بدو تاسیس(۱۳۸۹) تاکنون خوشحالیم از آنکه توانسته ایم مرهمی باشیم اندک،بر دل دردمند دردمندان این موسسه از ابتدای سال ۱۳۸۹ بصورت رسمی و با شماره ثبت ۳۸۴ شروع به فعالیت کرد... (ادامه مطلب)