نحوه ارائه خدمت | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

نحوه ارائه خدمت

نحوه ارائه خدمت موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

۱-مددجویان توسط افراد مورد اطمینان موسسه معرفی شده و پس از پذیرش و تشکیل پرونده،خدمات ارائه می گردد و برای آن دسته از بیماران نیازمندی که مراجه حضوری دارند تعدادی از همکاران موسسه به نشانی فرد مراجعه و ضمن حفظ... (ادامه مطلب)