نحوه جذب خيرين | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

نحوه جذب خيرين

نحوه جذب خیرین موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

با توجه به محدودیت منابع مستمر مالی در موسسه،هزینه های مورد نیاز جهت کمک و همیاری مددجویان نیازمند،توسط هیئت امنا و هیئت مدیره و همچنین کادر پزشکی نیکوکار و خیرین عزیز عضو این موسسه تامین می شود تمامی کمک های... (ادامه مطلب)