اعضاي هيئت مديره موسسه | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

اعضاي هيئت مديره موسسه

لیست اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه امدادگران عاشورا

      لیست اعضای هیئت مدیره موسه خیریه امدادگران عاشوراکاشان     شماره   نام اعضاء   سمت   ۱   حسین عباسی کاشانی   رئیس هیئت مدیره   ۲   علی اصغر رجایی   نایب رئیس هیئت مدیره... (ادامه مطلب)