لیست اعضاء | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

لیست اعضاء

لیست آزمایشگاه ها و رادیولوژی های عضو موسسه خیریه

آزمایشگاهی موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان اسامی تلفن آدرس آزمایشگاه مجتمع درمانی شفاء ۴۴۴۳۵۵۵ خ شهید بهشتی آزمایشگاه پاستور ۴۴۴۱۱۶۲ میدان کمال الملک آزمایشگاه دکتر نیکخواه ۴۴۴۱۷۱۰ خ شهید بهشتی ساختمان پزشکان امیر کبیر آزمایشگاه دکتر رحمتی ۴۴۵۶۶۶۰ خ شهید... (ادامه مطلب)

داروخانه های عضو موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

  داروخانه های عضو موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان   داروخانه مدیریت داروخانه تلفن آدرس داروخانه مرجان دکتر شب زنده دار ۴۴۴۰۰۳۷ خ بابا افضل روبروی بازار ” دکتر کفیل دکتر مرضیه کفیل ۵۵۷۹۰۰ خ شهید بهشتی روبروی جمال آباد... (ادامه مطلب)

لیست اعضای پزشکان متخصص و فوق تخصص موسسه

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص عضو موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان نام ونام خانوادگی تخصص تلفن آدرس دکتر سید علی مسعود مغز و اعصاب ۴۴۵۳۳۶۶ مرکز تخصصی بقیه ا…(عج) ” علیرضا شریف عفونی ۴۴۵۹۶۱۰ “ ” اسماعیل عبد ارحیم... (ادامه مطلب)

لیست اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه امدادگران عاشورا

      لیست اعضای هیئت مدیره موسه خیریه امدادگران عاشوراکاشان     شماره   نام اعضاء   سمت   ۱   حسین عباسی کاشانی   رئیس هیئت مدیره   ۲   علی اصغر رجایی   نایب رئیس هیئت مدیره... (ادامه مطلب)