عمومی | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

عمومی

خیرین مالی موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

اسامی خیرین مالی موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان نام و نام خانوادگی نوع تخصص نام و نام خانوادگی نوع تخصص دکتر سید محمود سیدی قلب وعروق دکتر احمد یگانه مقدم گوش و حلق و بینی دکتر سید محمد علیزاده چشم... (ادامه مطلب)

لیست اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه امدادگران عاشورا

      لیست اعضای هیئت مدیره موسه خیریه امدادگران عاشوراکاشان     شماره   نام اعضاء   سمت   ۱   حسین عباسی کاشانی   رئیس هیئت مدیره   ۲   علی اصغر رجایی   نایب رئیس هیئت مدیره... (ادامه مطلب)

عملکرد موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

بسمه تعالی عملکرد موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان از بدو تاسیس(۱۳۸۹) تاکنون خوشحالیم از آنکه توانسته ایم مرهمی باشیم اندک،بر دل دردمند دردمندان این موسسه از ابتدای سال ۱۳۸۹ بصورت رسمی و با شماره ثبت ۳۸۴ شروع به فعالیت کرد... (ادامه مطلب)

اهداف موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

۱- تلاش در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت نیازمندان از خدمات درمانی ۲- توجه به کرامت های انسانی جامعه،گسترش فرهنگ انفاق و زدودن فقر و بیماری از چهره جامعه ۳- تلاش در راستای توصیه ائمه و... (ادامه مطلب)